Miha Jesenšek: mreža

Miha Jesensek: novi mediji, družbena omrežja, socialna omrežja, social networks, novinarstvo, antropologija, Kitajska

Kam bi s frazami, dragi govomik! / Spravite fraze v muzeje. / Vaše besede morajo imeti trenje, / da zagrabijo srca človeška. [SK]

Jaz pa tebi mamo …

Tokrat brez komentarja, samo citati v razmislek.

Američani o Kitajcih
Upoštevanje človekovih pravic [na Kitajskem] je ostalo na nizki ravni in se je na nekaterih področjih celo poslabšalo. Vlada je povečala ostro kulturno in versko represijo nad etničnimi manjšinami v Tibetu in avtonomni regiji Xinjiang Uighur. Povečala je število priporov in mučenj disidentov in predlagateljev peticij, nadaljevala pa je tudi s striktnim nadzorom svobode govora na internetu. Zlorab človekovih pravic je bilo veliko v času pomembnih dogodkov, na primer Olimpijskih iger in uporov v Tibetu. Kot v prejšnjih letih tudi lani državljani niso mogli zamenjati vlade [na demokratičnih volitvah]. Lokalne in mednarodne nevladne organizacije se še vedno srečujejo z natančnimi in pikolovskim nadzorom in omejitvami. Druge resne kršitve človekovih pravic so: izvensodne usmrtitve, mučenje in prisiljena priznanja zapornikov ter uporaba prisilnega dela, vključno z zaporniškim delom. Delavci ne morejo izbrati neodvisnih sindikatov, ki bi jih zastopali na delovnem mestu, zakon pa ne varuje delavčeve pravice do stavke.
Zunanje ministrstvo Združenih držav Amerike, Poročilo o človekovih pravicah za leto 2008: Kitajska, 25. februar 2009

Podrobnosti in konkretni primeri iz posameznih poglavij tukaj.

Kitajci o Američanih
Razširjeno nasilje in kriminal resno ogrožata življenja, lastnino in varnost državljanov ZDA … Število primerov omejevanja državljanskih pravic narašča … Ekonomske, socialne in kulturne pravice Američanov niso ustrezno zavarovane …  Družbeno življenje v ZDA je prežeto z rasno diskriminacijo. Črnci in predstavniki drugih manjšin so še vedno žrtve neenakih obravnav in diskriminacije … Življenjski pogoji ženski in otrok v ZDA so skrb vzbujajoči. ZDA že dolgo časa tepta suverenost drugih držav in krši človekove pravice zunaj svojih meja … Zato vladi ZDA svetujemo, da začne znova, se pogumno sooči z lastnimi kršitvami človekovih pravic in končna napačno prakso uporabe dvojnih meril pri obravnavi človekovih pravic.
Informacijski urad Državnega sveta Ljudske republike Kitajske, Poročilo o človekovih pravicah v ZDA za leto 2008, 26. februar 2009

Podrobnosti in konkretni primeri iz posameznih poglavij tukaj.

Objavljeno v Kažinu, marca 2009Social Networking:Obvesti ostale o tem članku / Share This Post


No Comments, Comment or Ping

Reply to “Jaz pa tebi mamo …”

Close
E-mail It