Miha Jesenšek: mreža

Miha Jesensek: novi mediji, družbena omrežja, socialna omrežja, social networks, novinarstvo, antropologija, Kitajska

Kam bi s frazami, dragi govomik! / Spravite fraze v muzeje. / Vaše besede morajo imeti trenje, / da zagrabijo srca človeška. [SK]

Domače branje, 30. 11. 2007

Kdo ima na Vesti plagiatorstvo z blogov?
O visokih standardih.

Odprt Center odprte kode Slovenije, vendar pa odprte kode vlada ne namerava uporabljat
“Namen ustanovitve centra odprte kode je zagotovitev razvoja in nudenje podpore uporabnikom odprte kode v javni upravi in tudi izven nje.”

Council on Scientific Information in the Digital Age: Too Little Too Late
Turk v angleščini secira zaključke Sveta Evrope o Znanstvenih informacijah v digitalni dobi.

Imaging the Future of Newspapers.
23 esejev o prihodnosti medijev. Obvezno čtivo.

The Blogger’s Guide to Search Engine Optimization
SEO: Kako promovirati svoj blog.

Journalism 101: The Rules of Journalism
Za uravnoteženost :–)

News.com talk: ‘The Future of the Internet–and How to Stop It’
Kdo nadzoruje tehnologijo, ki jo uporabljamo?

After months of silence, veteran journalist speaks out about the “death” of an independent journal
Ekonomija na Kitajskem vztrajno raste, komercializacija medijev je v polnem teku, spreminjajoča se družba hlasta po informacijah, a partijski veljaki nadaljujejo s svojimi pritiski na neodvisne medije.Social Networking:Obvesti ostale o tem članku / Share This Post


No Comments, Comment or Ping

Reply to “Domače branje, 30. 11. 2007”

Close
E-mail It